ترفندهایی برای خوب خوابیدن

ترفندهایی برای خوب خوابیدن

خواب کافی و خوب یکی از اصلی ترین نیازهای انسان است و عدم توجه به نداشتن خواب کافی می تواند موجب بیماری شما بشود. گرما ممکن است خواب موج آهسته را افزایش دهد. برای مثال، حمام آب گرم یا گذراندن وقت در سونا قبل از خواب ممکن است به بهبود کیفیت خواب شما کمک کند.

خوردن یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات یا مصرف برخی داروهای ضد افسردگی نیز ممکن است باعث خواب عمیق شود، اگرچه تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

خواب کافی به طور کلی ممکن است خواب عمیق شما را نیز افزایش دهد.

در اینجا چند نکته وجود دارد:

خود را در یک برنامه زمان خواب قرار دهید که در آن هر روز در ساعت مشخصی بخوابید و بیدار شوید.

به اندازه کافی ورزش کنید. حدود 20 تا 30 دقیقه منبع قابل اعتماد در هر روز شروع خوبی است، فقط ساعاتی قبل از خواب از ورزش کردن خودداری کنید.

قبل از خواب به آب و سایر نوشیدنی های بدون کافئین بچسبید. کافئین، الکل و نیکوتین ممکن است استراحت شبانه خوب را دشوارتر کنند.

یک برنامه روتین قبل از خواب برای رهایی از روز ایجاد کنید، مانند خواندن کتاب یا حمام کردن.

نورهای روشن و صداهای بلند را از اتاق خواب خود دور کنید. وقت زیاد تلویزیون یا کامپیوتر ممکن است آرامش را سخت کند.

در رختخواب دراز نکشید. بلند شدن را در نظر بگیرید و یک فعالیت سبک مانند مطالعه انجام دهید تا زمانی که دوباره خسته شوید.


ما را از دیدگاه خود با خبر سازید