sme چیست

sme چیست

معنای لغوی کلمه SME(Small and medium-sized enterprises) بنگاه های کوچک و متوسط، تجاری است.بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صنایع بزرگ قرار گرفته و نسبت به آن ها مزایای دارند.

مزایای sme نسبت به صنایع بزرگ

  • نوآوری
  • ارزش افزوده
  • اشتغال آفرینی
  • انعطاف‌پذیری

بنگاه های کوچک و متوسط که از آن تحت عنوان SME یاد می شود امروزه به یکی از مسیرهای اصلی رشد و توسعه پایدار مبتنی بر دانش در کشورها تبدیل شده اند . اهمیت جایگاه اس ام ای (SME) تا جایی رسیده که فرضیه بسیاری از اقتصاددانان که پیش از این بهره وری بالا را تنها در صنایع بزرگ جستجو می کردند را نقض کرده است. برخی از صاحب نظران به این نتیجه رسیده  اند که هر چه بنگاه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند میزان بهره‌وری آنها کاهش پیدا می‌کند و هر‌چه اندازه بنگاه‌ها کوچک‌تر می‌شود قدرت رقابت آن ها افزایش پیدا می کند.

Smeها به بنگاه های Micro ،Small و Medium تقسیم می‌شوند. این بنگاهها به علت ویژگی های خاص خود دارای کارکردهایی دارند که در زیر به آنها اشاره شده است:

کاربرد SME

  • اشغال زایی
  • توزیع ثروت در جامعه
  • توسعه مناطق حاشیه ای
  • تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها
  • تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاه های بزرگ

از آن جا که بنگاه های کوچک و متوسط از جمله مؤثرترین عوامل در رشد و توسعه سیستم های اقتصادی و اجتماعی هر کشوری به شمار می روند مورد  توجه مسئولین و دولتمردان کشورها قرار گرفته اند. در کشور ما بخش عمده ای از واحدهای تولیدی در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می گیرند، این بنگاه ها سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده دارند با این وجود از کمبودهای شدیدی رنج می برند. به نظر می رسد کاهش موقیعت و مزیت بنگاه های کوچک و متوسط نسبت به صنایع بزرگ، متأثر از عوامل درون بنگاهی و برون بنگاهی متعددی باشد


ما را از دیدگاه خود با خبر سازید