ترک سیگار

مراقبه (مدیتیشن) متعالی چیست؟

مراقبه (مدیتیشن) متعالی چیست؟

مدیتیشن متعالی نوعی مراقبه است که در طی آن شخص یک مانترا یا گفتار سانسکریت را در ذهن خود تکرار می کند. این یک عمل...