دلایل پارگی پرده گوش

دلایل پارگی پرده گوش

پارگی لاله گوش (سوراخ شدن غشای تمپان) سوراخ یا پارگی در بافت نازک است که مجرای گوش شما را از گوش میانی (لاله گوش) جدا می کند.

پارگی لاله گوش می تواند منجر به کاهش شنوایی شود. همچنین می تواند گوش میانی شما را در برابر عفونت ها آسیب پذیر کند.

پارگی لاله گوش معمولاً طی چند هفته بدون درمان بهبود می یابد. اما بعضی اوقات برای بهبودی به پچ یا ترمیم جراحی نیاز دارد.

دلایل پارگی پرده گوش می تواند شامل موارد زیر باشد:

عفونت گوش میانی (اوتیت میانی). عفونت گوش میانی اغلب منجر به تجمع مایعات در گوش میانی شما می شود. فشار این مایعات می تواند باعث پارگی لاله گوش شود.
باروتروما هنگامی که فشار هوا در گوش میانی شما و فشار هوا در محیط خارج از تعادل است ، فشار خون بر روی لاله گوش شما اعمال می شود. اگر فشار شدید باشد ، می توان لاله گوش شما را پاره کرد. باروتروما اغلب در اثر تغییرات فشار هوا در ارتباط با سفر هوایی ایجاد می شود.

حوادث دیگری که می تواند باعث تغییرات ناگهانی فشار – و احتمالاً پارگی لاله گوش – شود ، شامل غواصی و ضربه مستقیم به گوش مانند ضربه کیسه هوا خودرو است.

صداهای بلند یا انفجار (ضربه صوتی). صدای بلند یا انفجار ، مانند انفجار یا شلیک گلوله – اساساً یک موج صوتی قدرتمند – به ندرت می تواند باعث ایجاد پارگی در لاله گوش شما شود.

اجسام خارجی در گوش شما. اشیا Small کوچک ، مانند پنبه یا سنجاق سر ، می توانند لاله گوش را سوراخ کنند یا پاره کنند.
ضربه شدید سر. آسیب شدید ، مانند شکستگی پایه جمجمه ، ممکن است باعث دررفتگی یا آسیب به ساختارهای گوش میانی و داخلی ، از جمله لاله گوش شما شود.


ما را از دیدگاه خود با خبر سازید