عـوارض پارگی پرده گوش

عـوارض پارگی پرده گوش

عوارض پارگی پرده گوش بسیار زیاد بوده و نباید آن را سر سری بگیرید. در این مقابه شما را با عوارض پارگی پرده گوش آشنا خواهیم کرد.

شنیدن وقتی امواج صوتی به آن برخورد می کنند ، لاله گوش شما مرتعش می شود – اولین مرحله که ساختارهای گوش میانی و داخلی شما امواج صوتی را به تکانه های عصبی تبدیل می کنند.
پرده گوش شما به عنوان یک مانع عمل کرده و از گوش میانی شما در برابر آب ، باکتری و سایر مواد خارجی محافظت می کند.
اگر لاله گوش شما پاره شود ، مشکلات غیرمعمولی ممکن است بروز کند ، به خصوص اگر بعد از سه تا شش ماه نتواند خود بهبود یابد. عوارض احتمالی عبارتند از:

از دست دادن شنوایی

معمولاً کاهش شنوایی موقتی است و فقط تا زمان بهبودی پارگی پرده گوش شما ادامه می یابد. اندازه و محل پارگی می تواند بر میزان کاهش شنوایی تأثیر بگذارد.

عفونت گوش میانی (اوتیت میانی)

لاله گوش شکاف خورده (سوراخ شده) می تواند باعث ورود باکتری به گوش شود. اگر لاله گوش سوراخ نشده بهبود نیابد ، تعداد کمی از افراد ممکن است در معرض عفونت های مداوم (مکرر یا مزمن) باشند. در این گروه کوچک ، تخلیه مزمن و کاهش شنوایی می تواند رخ دهد.

کیست گوش میانی (کلستئاتوم)

اگرچه بسیار نادر است ، اما این کیست که از سلول های پوستی و بقایای دیگر تشکیل شده است ، می تواند در گوش میانی شما ایجاد شود که نتیجه آن پارگی لاله گوش در دراز مدت است.

بقایای مجرای گوش به طور معمول با کمک جرم گوش محافظ گوش به گوش خارجی شما می رود. اگر لاله گوش شما پاره شود ، بقایای پوست می تواند به گوش میانی شما بریزد و کیست ایجاد کند.

کیست در گوش میانی شما یک محیط دوستانه برای باکتری ها فراهم می کند و حاوی پروتئین هایی است که می تواند به استخوان های گوش میانی شما آسیب برساند.


ما را از دیدگاه خود با خبر سازید