قیمت لیر ترکیه

قیمت لیر ترکیه

لیرا (Lira) نام چندین واحد ارزی است. این واحد پول فعلی ترکیه و همچنین نام محلی ارزهای لبنان و سوریه است. لیره در گذشته واحد پولی ایتالیا، مالت، سان مارینو و شهر واتیکان بود.

در طول قرن نوزدهم، مصر و امپراتوری عثمانی لیره را به عنوان پول ملی خود، معادل 100 کبوتر یا کوروش به تصویب رساندند. هنگامی که امپراتوری عثمانی در سالهای 1918-1922 فروپاشید، بسیاری از کشورهای جانشین لیره را به عنوان پول ملی خود نگه داشتند. در بعضی از کشورها، مانند قبرس، که متعلق به هردو امپراتوری عثمانی و امپراتوری انگلیس است، کلمات لیر و پوند به صورت متقابل استفاده می شوند. در حال حاضر نیز واحد پولی کشور ترکیه لیره است.

قیمت لیر ترکیه در تاریخ 4 بهمن 1398

قیمت فروش لیر ترکیه

قیمت لیر ترکیه 2285 تومان

قیمت خرید لیر ترکیه

2265 تومان


ما را از دیدگاه خود با خبر سازید