سلامت و تربیت کودکان

آیا مسواک الکتریکی برای کودکان مناسب است؟

آیا مسواک الکتریکی برای کودکان مناسب است؟

بله، مسواک الکتریکی برای کودکان نیز مناسب است، اما باید به چند نکته توجه کرد: سن مناسب: برای استفاده از مسواک الکتریکی،...