فیبر

ارزش غذایی تخم کدو

ارزش غذایی تخم کدو

تخم کدو تنبل یکی از بهترین آجیل هایی است که نسبت به قیمتی که دارد ارزش غذایی بالایی دارد. برای جلوگیری از چاقی، افسردگی،...